Kaygı Verici Gelişmeler 


Son günlerde yaşadığımız kaygı verici gelişmeler karşısında Avrupa Çerkes Kültür Dernekleri Federasyonu (AÇKDF) olarak bakış açımız nasıl olmalı, nerede durmalı ve nasıl bir tutum izlemeliyiz?
Gelişmeleri en doğru nasıl yorumlamalıyız?

Küresel çıkarlar gereği Türkiye ve Rusya arasında yaşanan sıcak gelişmeler hiç kuşkusuz en çok biz, Diyasporada ve Anavatanda yaşayan Çerkes Halkı açısından fevkalade önem arzetmektedir.

 

Bilindiği gibi sürgün ve soykırımın ardından geçen 151 yıl zarfında örgütlülüğümüz tüm Diyaspora da defalarca kesintiye uğramış, Anavatana olan yakınlaşmamız kimi zaman bilinçli kimi zaman bilinçsizce engellenmiştir. Bu zaman zarfında, ne kadar eleştirsekde Derneklerimiz, Federasyonlarımız ve Çatı Örgüt olarak kabul ettiğimiz Dünya Çerkes Birliğini (DÇB) kurmayı başarmış bir Halkız. Tüm Asimile oluş ve yaşanan sıkıntılara karşın bu örgütlerimiz sayesinde biraraya gelme ve sorunlarımızı dış Dünyaya iletme şansını yakalamış oluyoruz.
Bir zamanlar sadece hayallerimizi süsleyen Anavatanımıza, Hava ve Deniz yolu hariç Kara yoluylada ulaşmak mümkün. Bu sayede Gençlik turları düzenlenerek Gençlerimizin yönünün Anavata çevrilmesinde büyük katkılar sağlanmıştır.
Yine bu örgütler sayesinde, hiçde azımsanmayacak sayıda Öğrencilerimizi anavatana gönderebilmişiz. Bunun yanında yine istenen rakamlara ulaşılamassada, Geri dönüş yapan Ailelerimiz olmuştur. Ticari olarakda Anavatanla iş yapan ve bu vesileyle kalıcı ilişkiler geliştiren İşadamlarımız her geçen gün artmaktadır.
Doksanlı yıllarda Örgütlerimizin  nin büyük katkılarıyla Balkanlarda patlak veren savaşda Kosovada yaşayan Soydaşlarımız Adigey Cumhuriyetinde kurulan Köye yerleştirilmiştir.
2011 yılından beri devam eden Suriyedeki İç savaş bizlerin, 1864 deki Sürgün ve Soykırımdan  sonraki en büyük sınavı olmuştur. Bu olağandışı durumda güçlü organizasyonların halklarına nasıl sahip çıktığını bizler başka Örgütlenmelerin (Kürtler, Aleviler) yaptığı Çalışmalarda gördük. Bu bize bizim katedecek daha çok yolumuz olduğunu gösterdi.

Yukarıda bir Özetini verdiğimiz gelişmelerin devamı için, bu kriz döneminde  biz Diasporadakilere önemli görevler düşmektedir.
Bizler  ‘‘taraf‘‘ değiliz, bizler bu çekişmenin dışındayız. Bizler bu çekişmenin, bu çıkar çatışmasının bitmesi veya en azından bize yansımasını engellemek için elimizden geleni yapmalıyız. Şahıs olarak hangi görüşe mensup olursak olalım, bu dönemde Kurum içinde tek bir hedefe kitlenmek durumundayız. Özellikle Anavatandaki Resmi birimlerin kapılarının bu konuda daha fazla aşındırılması gerekmektedir.
İki Ülke nezdindede bizden insanların Politikada olduğunu biliyoruz.
Şimdiye kadar onlarla diyaloğumuz olmadıysada bu dönemde onları etkin bir şekilde Harekete geçirmek durumundayız.

Biz Barışın egemen olması  ve korunması için elimizden geleni yapmalıyız.
AÇKDF u olarak Anavatandaki muhattaplarımızla yazılı ve karşılıklı görüşmelerimizde sürekli olarak onlara telkinimiz hep bu yönde olmuştur ve böylede devam edecektir.
Zaten az sayıda olan Halkımızın basit çatışma ve Halkımızı ilgilendirmeyen konularda dahada Bölünmesini hiçbir şekilde arzu etmiyoruz.

Saygılarımızla
Avrup Çerkes Kürltür Dernekleri Federasyonu 

 

Güncel Programlar

Keine aktuellen Veranstaltungen.

Stat