NALÇIK KENTİ VE KÜLTÜREL TOPLUMSAL DURUM


Nalçik, 1817'de Nalçik Irmağı kıyısında bir Rus askeri kalesi olarak kuruldu. Zamanla küçük bir kasabaya dönüştü. 1860'da oluşturulan Kabardinski ilçesinin (okrug) merkezi oldu. Balkarlar da bu ilçe içinde idiler.

20.Yüzyıl başlarında 5 bin kadar nüfuslu bir kasaba olan Nalçik, Özerk Bölge Başkenti olduktan sonra gelişmeye başladı. Son 10 yıl içinde 222 binden 251.100'e yükseldi. Etnik yönden Adıge nüfusu oranı % 27,4'ten (59.100), % 33,7'ye yükseldi (84.800). Adıge nüfus 26 bin arttı.

Balkar nüfus % 8,6'dan (18.600), % 10'a yükseldi (25.300). Balkar nüfus da 7 bine yakın arttı.
Rus nüfus % 47,5'den (105.600), % 40,7'ye geriledi (102.200).

Sonuç olarak Adıge (% 43,8) ve Balkar (% 36) nüfus oranı artarken, Rus nüfus oranı ve sayısı azalmıştır. Bu da yakın bir gelecekte Adıgelerin nüfus sıralamasında ilk sıraya geçeceğini göstermektedir.

Nalçik'te Khaberdey-Balkar Cumhuriyeti Parlamentosu ve Bakanlar Kurulu bulunmaktadır. Yönetim, ağırlıklı olarak Adıgelerdedir.

Nalçik'te Khaberdey-Balkar Devlet Üniversitesi ve Khaberdey-Balkar Bilimsel Araştırma Enstitüsü bulunmaktadır. Üniversitenin Adıge ve Balkar dillerinde öğretim veren kürsüleri bulunmaktadır.

Bilimsel Araştırma Enstitüsünün tarih, dil ve ekonomi bölümleri bulunmaktadır.

Nalçik'te Rus (Maksim Gorki) ve Adıge (Şocents'uk' Ali) Dram Tiyatrosu bulunmaktadır. Adıge tiyatrosundan yararlanan Balkarlar kendi tiyatrolarını kurmak istemektedirler. Ayrıca müzikal tiyatro ve çocuk tiyatrosu da vardır.

Nalçik'te Khaberdey-Balkar Yazarlar Birliği ve Elbrus Basımevi bulunmakta, Rusça, Adıgece ve Balkarca kitap, dergi ve gazeteler yayınlanmaktadır.

Radyo ve Televizyon kurumları, pazar günleri dışında, günlük Rusça, Adıgece ve Balkarca yayınlar yapmaktadırlar.

Opera ve Kabardinka adlı Khaberdey-Balkar Halk Dansları Topluluğu da vardır. Tüm bu kuruluşların giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

Nalçik'te at yarışları düzenlenen bir de hipodrom vardır. Khaberdey ve Balkarların yaşamında atın yeri büyüktür. Atçılık şimdi devlet eliyle desteklenerek yeniden canlandırılmak istenmektedir.

Nalçik Eski Eserler Müzesi, zengin tarihsel ve folklorik eserlerle ilgi çekmektedir.

Nalçik'te hastaların uğrağı kaplıcalar, Haş'eşş (Konak), turistik otel ve tesisler (Nalçik, Nart Otelleri, Sosrıkhue Restoranı gibi) bulunmaktadır.

Nalçik'i asıl çekici kılan yön, güneyin dağ turizmi için bir geçiş kapısı olması ve bazı yerli (Adıge, Balkar) kültürel kuruluşların bulunmasıdır.

Güncel Programlar

Keine aktuellen Veranstaltungen.

Stat