YER ŞEKİLLERİ

[Özdemir Özbay]

“Dünden Bugüne Kafkasya” kitabından alınmıştır


Bölge, coğrafi açıdan üç bölüme ayrılır. Güneyde Gürcistan ile sınırı oluşturan ve birbirine koşut dağ sıraları (Glavni, Peredovoy, Skalisti ve Çornye), Büyük Kafkaslar bulunur. Bu dağların en yüksek noktaları Elbrus (Adıgece "Uaşşhamaxue" ve/veya "Oşhamafe", Karaçay-Balkarca "Mingi-taw", 5.642 m.), Diktaw (5.204 m.), Koştantaw (5.151 m.), Şhara (5.068 m.), Cangitaw (5.058 m.) vb.dir. Bu bölümde hızlı akışlı akarsuların kaynağını oluşturan çok sayıda buzul vardır. Buraları dağcıların (alpinist) ilgi alanlarını oluşturur. Buzul alanlarının altındaki ikinci bölümde alp tipi çayırlar, iğneyapraklı ve yaprak döken (kayın, meşe, kızılağaç, gürgen, akağaç, dişbudak ve kavak) ağaçlardan oluşma ormanlar yer alır.

Sıradağların, 500-700 metre yüksekliğindeki Kuzey eteklerinde yaprak döken ağaçlardan oluşan ormanlar bulunur. Vadiler ise, daha çok çayırlarla kaplıdır.

Kuzey ve Kuzeydoğu'da Kabardey Ovası adı verilen üçüncü bölüm bulunur. Burada, Terek Irmağı'nın batısında Büyük Kabardey, doğusunda da Küçük Kabardey (Cılaxhsteney) ovaları uzanır. Bu bölümde Malka, Baxhsen, Şecem, Nalşıç, Çerek ve Lesken ırmak kolları, Terek Irmağı'na karışır. Ova, verimli tarım toprakları ile kaplı olup doğal bitki örtüsü sorguçotu stepleridir.

Güncel Programlar

Keine aktuellen Veranstaltungen.

Stat